×

Novinky

Pokémon GO

Anime Titulky

Poképedie

Web

Kategorie: Postavy

Trenéři z Unovy

Tento popis trenérů stadionů, vychází především ze seriálu!
 
 
Cilan (Sajlen), Drese (Kres) a Chili (Čili) jsou bratři, trojčata. Všichni tři už od dětství jevili velký zájem o chov pokémonů a samozřejmě i o pokémoní zápasy, snad to možná zapůsobilo že se z nich postupem času stali tři trenéři Striatonského stadionu. Každý kdo tento stadion vyzve na zápas si může zvolit s kterým z nich chce zápasit. Cilan(Sailen) je poměrně klidný a rozvážný člověk, který kromě toho, že dělá trenéra stadionu, rovněž získal hodnost pokémonového znalce třídy A. Specializuje se na travní typy pokémonů a jeho hlavním pokémoním partnerem je Pansage, což je travní opičí pokémon. Cress(Kres) je stejně jako jeho bratr při zápasení velmi klidný, ale navíc dokáže i skvěle předvídat protivníkovy útoky na které následně dokáže rychle a přesně zareagovat. Specializuje se na vodní typy pokémonů a jako svého pokémoního partnera má Panpoura. Chili(Čili) je o něco neklidnější než jeho dva bratři, má výbušnější povahu kvůli které občas dělá v pokémonových zápasech chyby. To ale určitě neznamená,že by byl slabým trenérem. Specializuje se na ohnivé typy pokémonů a jeho pokémoním partnerem je Pansear. Komu se podaří porazit jednoho z nich v pokémonovém zápase jeden na jednoho, získá Triový odznak.
 
V seriálu zde Ash získá svůj první odznak, ale díky Ashově prosbě svede zápas ne s jedním, ale se všemi třemi trenéry stadionu. Snad se ještě hodí říci, že se v seriálu po Ashově zápase na stadionu rozhodne Cilan(Sajlen) putovat s Ashem na další cestě, a stát se tak ještě lepším znalcem pokémonů.
 

Lenora je trenérkou stadionu ve městě Nacrene. Specializuje se na normální typy, a její pokémoní partneři jsou Watchog a Herdier. Lenora je velmi schopná trenérka, a v zápase každou chvíli něčím překvapí. Snaží se tak přivést každého vyzyvatele do situace, kdy se nemůže spolehnout na naučenou strategii, ale musí improvizovat, a tím ukázat, že se i v neočekávaných situacích dokáže správně rozhodovat. Navíc Lenora dokáže díky svým specifickým metodám dobře odhadnout trenéra a tím mu zabránit v tom, aby ji jakýmkoli způsobem překvapil. Není jednoduché ji porazit v zápase dva na dva, který je na jejím stadionu běžný, ale pokud se to někomu podaří, získá od ní Základní odznak.
 

V seriálu zde Ash zažíval krušné chvíle. Lenora ho každou chvíli něčím překvapila a i když se Ash snažil ze všech sil, nebyl schopen vyhrát. Prohra ho však motivovala k tomu, aby začal usilovně trénovat a když se ho poté v odvetném zápase Lenora snažila opět rozhodit svými překvapivými útoky, nenechal se vyvést z míry a zvítězil.
 

Burgh (Bérg) je trenérem stadionu ve městě Castelia. Specializuje se na hmyzí typy, které si velmi oblíbil a snaží se společně s nimi žít v souladu s přírodou. Snad proto tráví většinu volného času v neprostupných lesích, kde se o pokémony stará. Dokonce i na svém stadionu má vypěstovanou bohatou přehlídku nejrůznějších stromů a keřů. Spíše než trenérem pokémonů je jejich chovatelem a nikdy nedopustí, aby se nějakému pokémonu něco stalo. Ale ani v zápasech si nevede špatně. Právě díky své péči o pokémony se mu podařilo odchovat hodně silných a schopných pokémonů, kteří jsou právě na zmíněné zápasy velmi nadaní. Jeho pokémoní partneři jsou Dwebble, Whirlipede a Leavanny. Ten komu se podaří Burgha (Bérga) porazit, získá na tomto stadionu Hmyzí odznak.
 

V seriálu Ash poznal Buryna (Bérga) dlouho před tím než vůbec dorazil do města Castelia. Už od té chvíle se na zápas s ním velmi těšil a když později tento zápas nastal, tak dokázal proti Burghovi (Bérgovi) a jeho silným pokémonům zvítězit. 
 

Elesa (Elisa), schopná trenérka stadionu města Nimbasa se specializuje na elektrické typy pokémonů. Krom toho, že je trenérkou stadionu, je rovněž známou modelkou ke které vzhlíží spousty lidí. Možná právě proto se při zápasech snaží vypadat co nejkrásněji a porážet vyzyvatele ladně a elegantně. To všechno jí ale nebrání v tom, aby dokázala brutální elektrickou silou, kterou si u svých pokémonů vypěstovala, útočit vždy přesně a bezchybně. Její pokémoní partneři jsou Zebstrika, Emolga a její nejsilnější, nejrychlejší, nejobratnější a nejnezničitelnější, malý a roztomilý Tynamo. I když Tynamo na první pohled nevypadá nijak silně, tak jakmile zaútočí, každý kdo si kdy myslel, že je slabý, ihned změní názor. Komu se podaří Elesu (Elisu) na stadionu porazit, získá od ní Bleskový odznak.
 

V seriálu se zde Ash snažil vymyslet nějakou skvělou strategii, kterou by Elesu (Elisu) porazil, a to v zápase působilo poněkud velké zmatky, při nichž byl Ash málem diskvalifikován. Nakonec zvítězil jen díky tomu, že upustil ode všech strategií a začal zápasit svým známým stylem, který by se dal shrnout větou: „Běž do toho po hlavě, a ono to nějak dopadne.“
 

Clay (Klej) je trenérem stadionu ve městě Driftveil. Tento stadion se nachází hluboko pod povrchem země v Driftveilských dolech, které vede a z většiny vykopal samotný Clay (Klej). Proto se mu také vžilo označení král dolů. Je to silný a tvrdý trenér, který může místy působit poněkud namyšleně. Specializuje se na zemní typy pokémonů a zejména na takové, kteří už od pohledu působí velmi silně. V zápase se spoléhá především na výdrž, sílu a rychlost svých pokémonů, zatímco strategii, taktice a plánování neklade velký důraz. V zápasech používá Krokoroka, Palpitoada a svou tajnou zbraň, kterou je Excadrill. Komu se podaří krále dolů porazit, získá od něj Zemětřasný odznak.
 

V seriálu Ashovy nějakou chvíli trvalo, než se na tento stadion dostal. Nejprve Clay (Klej) neměl čas, poté pro něj Ash musel nasbírat uzdravující byliny. Ale když se konečně dostal na stadion a nastoupil proti Clayovy (Klejovy), podařilo se mu ho porazit i přes to, že Clay (Klej) použil svou tajnou zbraň.
 

Skyla (Skajla) je velmi silnou trenérkou stadionu ve městě Mistralton. Specializuje se na létající pokémony a její pokémoní partneři jsou Swoobat, Unfezant a především Swanna. Skyla (Skajla) řeší zápasení s trenéry zvláštním druhem zápasu, kterému říká vzdušný zápas. Jde v podstatě o to, že si zvolí tři pokémony a vyzyvatele nechá udělat totéž. Poté bez jakéhokoli zápasení ona sama určí, zda by s vyzyvatelem prohrála, a pokud se ukáže, že ano tak vyzyvatel dostane odznak stadionu. Tyto speciální zápasy provádí především proto, aby měla více času na akrobatické létání v letadle, což je její nejoblíbenější činnost. Avšak když už se dostane do nějakého skutečného zápasu, tak nemá ve zvyku prohrávat a útočí na protivníka ničivou létající silou. Komu se podaří Skylu (Skajlu) porazit alespoň ve vzdušném zápase, získá od ní Létající odznak.
 

V seriálu Ashe Skyla (Skajla) v jejím vzdušném zápase porazila. Avšak Ash se nevzdal a vyzval ji na skutečný zápas, v němž použil stejné pokémony o kterých Skyla (Skajla) řekla, že ji nemůžou porazit. Zápas to byl namáhavý, ale Ash nakonec zvítězil a tím Skyle (Skajle) ukázal, jaké mají její vzdušné zápasy chyby. Skyla (Skajla) si z toho vzala ponaučení a slíbila, že už nebude vzdušné zápasy provozovat.
 

Brycen (Brajsen) je trenér stadionu města Icirrus, který se specializuje na ledové typy pokémonů. Dříve býval hercem v bojových filmech, kde hrál se svým pokémoním partnerem Bearticem. Ale při jednom natáčení měl těžkou nehodu, díky které si uvědomil, že by měl více zesílit ve skutečném zápase, než jen v tom hraném. Proto přestal hrát ve filmech a odebral se i s Bearticem do hor u města Icirrus, kde trénoval, aby zesílil. Mezitím se rovněž stal i trenérem zdejšího stadionu. V zápase dále kromě Beartica, používá Vanillishe a Cryogonala. I přesto, že Brycen (Brajsen) používá ledové pokémony, tak u nich vypiloval, a u Beartiga především, jisté bojové umění a tím se mu podařilo, aby jeho pokémoni byli silnější a rychlejší než jiné ledové typy. Kdokoli dokáže Bručena (Brajsena) porazit, získá od něj Mrazivý odznak.
 

V seriálu měl Ash zase namále, když s Brycenem (Brajsenem) zápasil. Avšak i přesto se mu nakonec díky jeho jednomu skvělému nápadu podařilo zvítězit a získat tím už sedmý odznak stadionu.
 

Roxie (Roxí) je téměř neporazitelnou trenérkou stadionu ve městě Virbank. Krom toho, že je trenérkou stadionu, je také členkou punkové kapely s názvem Koffing a toxíci. Roxie (Roxí) se specializuje na jedové pokémony a její nejčastější strategií při zápase je, že otráví své protivníky zdálky a poté když jsou oslabeni zahájí sérii útoků zblízka, které většinou protivníka dorazí. Její pokémoni Koffing, Scolipede a Garbodor, se pyšní především jejich rychlostí a také již zmíněnými silnými jedovými útoky. Aby toho nebylo málo, tak při zápase na stadionu hraje velmi hlasitá hudba, což může trenéra často vyvést z míry a rozhodit tak jeho bojové strategie. Najde-li se nějaký trenér, který by ji dokázal porazit, tak od ní získá Jedový odznak stadionu.
 

V seriálu Ash s Roxie (Roxí) svedl zápas šest proti třem. Samozřejmě Ash byl ten, co mohl použít pokémonů šest, a Roxie (Roxí) ta, co mohla použít jen tři. I přes tuto zdánlivě velkou nevýhodu, dokázala Roxie (Roxí) Ashe skoro porazit. Ale nakonec stejně vyhrál Ash, čímž získal svůj osmý odznak a dostal se tak do ligy oblasti Unova. 
 

Marlon je trenérem stadionu ve městě Humilau. Specializuje se na vodní typy pokémonů. V zápasech používá Jellicenta a Mantinea. Svoje zápasiště postavil na vodě v zátoce ve městě Humilau, čímž ho udělal ideální pro vodní typy pokémonů. Komu se Marlona podaří porazit, získá od něj Vlnový odznak.
 

V seriálu s ním Ash nezápasil, protože už měl všech osm odznaků, které potřeboval pro účast v lize. V seriálu jsme se s ním tedy setkali tak, že Ash byl pouhým divákem, když zde Ashův přítel Cameron(Kameron) sváděl svůj poslední stadionový zápas.
 
 
 
 
 
 
 
Tento článek exkluzivně pro náš web sepsal OIN-CZ.

Vydáno: 18.2.2017 19:37 | 
Přečteno: 4911x | 
Autor: Ryuuhei

Komentáře rss

Přidat komentář >

, - odpovědět
avatar
tohle je pokemon black and white nebo pokemon black and white 2
v1:
cilan(grass)cress(water)chilly(fire)
lenora(normal)
burgh(bug)
elesa(electric)
clay(ground)
skyla(flying)
brycen(ice)
drayden(dragon)
iris(dragon)
v2:
cheren(normal)
roxie(poison)
burgh(bug)
elesa(electric)
clay(ground)
skyla(flying)
drayden(dragon)
marlon(water)(nehápu proč jsou v unově 2 vodní gym leadeři)
icon odpověděl(a)
OIN-CZ
Jak je napsáno hned pod nadpisem. Tento popis trenérů stadionů, vychází především ze seriálu! 1
icon , Trenéři odpovědět
Snajpy
SUPER sem rád že v tom pokračujete